Tutustu uusimpaan muistoon

Pihlajamäen nuorisopuiston Freestyle Parkin eli Savelan skeittipuiston tulevaisuudesta keskusteltiin Pihlajamäen nuorisotalolla.

Muistio Savelan skeittipuiston tulevaisuuden suunnitelmia koskevasta palaverista Pihlajamäen nuorisotalolla keskiviikkona 31.10.2018 kello 18.00–20.15

Savelan skeittipuiston käyttäjät haluavat osallistua puiston skeittiramppien kunnostukseen. He eivät halua, että Stara tulee purkamaan ja pilaamaan koko skeittipuiston. Aluepäällikkö Heidi Hållman ilmoitti, että hän on keskeyttänyt Staran suunnitelmat ramppien purkamisesta, mutta tulevaisuudessa saatetaan joutua siihen, että rampit joudutaan purkamaan Staran toimesta, jos asiat eivät muuten etene. Puiston käyttäjät ovat viikonloppuna talkoilla purkaneet käyttökelvottomat rampit. Suunnitelmana olisi, että nyt puistoon voitaisiin palkata rakentamista osaavia puiston käyttäjiä kaupungin tuntipalkkarahoilla jatkamaan kunnostustöitä. Kunnostustyöt ovat sen luonteisia, että niissä ei isosta talkooporukasta ole apua. Puiston kunnostustöissä ei ole näkynyt scoottaajia, vaan talkoolaiset ovat olleet aikuisia pyöräilijöitä ja skeittaajia.

Heidi Hållman toi esiin, että ramppien purkaminen, kunnostaminen ja rakentaminen ilman vastuunkantajaa on kaupungin näkökulmasta ongelmallista. Kun kaupungin toimeksiannosta puretaan tai rakennetaan jotain, tulee silloin olla aina vastaava työnjohtaja, joka valvoo, että työturvallisuusasiat ovat kunnossa ja kaikkia työturvallisuuteen liittyviä asioita noudatetaan. Samoin uutta rakennettaessa pitää jonkun ammattilaisen valvoa, että kaikki tehdään vallitsevien säädösten mukaan oikein.

Nuorisopalvelut selvittää mahdollisuuksia siirtää Savelan skeittipuiston rakenteellinen vastuu liikuntapalvelujen vastuulle. Tällöin olisi mahdollisuus käyttää samanlaista järjestelmää, mikä on tällä hetkellä liikuntapalveluiden ja urheiluseurojen välisessä yhteistyössä. Kaupunki on vuokrannut urheiluseuroille maa-alueet, joissa nämä sitten järjestävät toimintaa kaupungin rakentamissa suorituspaikoissa. Vastuu toiminnan järjestämisestä on seuroilla, rakenteista kaupungilla.
Kaupungilla on paljon avustuksia jaossa. Kaupungin omat hallintokunnat eivät pysty hakemaan niitä, tämän vuoksi tarvitaan järjestöjä yhteistoimintaan. Savelan skeittipuistossa toimivat järjestöt hakevat avustuksia kaupungilta, joilla sitten ylläpidetään puiston infraa. Näin saadaan varmistettua riittävät resurssit puiston jatkoon. Kaupunki antaa tarvittavaa tukea järjestöille avustusten haussa. Tiedostettiin avustusten aiheuttama byrokraattinen työmäärä esim. Rullalautaliitossa on palkattua henkilökuntaa, jolloin avustusten hakeminen on helppoa tehdä virkamiestyönä. Savelan kaikki järjestöt toimivat vapaaehtoisvoimin. Kun aktiivisia toimijoita on 15, niin lajin aktiivisia harrastajia on 3000.

Heidi on keskustellut tulevaisuuden ratkaisuista nuorisoasiainjohtajan Mikko Vatkan kanssa. Heidän yhteinen ehdotuksensa on, että Savelan tulevaisuudesta ja sen aktiivitoiminnasta kiinnostuneet järjestöt tulevat tapaamaan Mikkoa ja Heidiä lähitulevaisuudessa. Tässä palaverissa sovitaan tulevaisuuden askelmerkeistä. Kaikkein haastavimpana on varmasti vastuun kantaminen. Järjestöt ovat resursseiltaan pieniä. Onnettomuus puistossa saattaa ajaa koko järjestön konkurssiin. Järjestöjen asiantuntemus teknisissä asioissa ei ole välttämättä kovin hyvä. Ne tahot, jotka ovat kiinnostuneet lähtemään mukaan puiston kehittämiseen, hoitamaan asioita yhdessä kaupungin kanssa ilmoittautuvat Heidille. Vastuukysymyksistä ei tarvitse tässä vaiheessa olla huolissaan, viimeinen vastuu kuitenkin on kaikissa olosuhteissa kaupungilla. Halutaan varmistaa, että kaikki on ehdottomasti asianmukaisessa kunnossa. Yhdessä tekemistä halutaan ohjata ammattimaisempaan suuntaan. Toiminnassa pitää olla virallinen nimetty valvoja, joka tarkistaa, että kaikki on kunnossa.

Sami Muttilainen kertoi olevansa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen, sekä myös kaupunginvaltuutettu. Hän kertoi tuntevansa puiston historian alusta asti. Mikko oli kertonut lautakunnan kokouksessa, että puisto suljetaan. Hän on kuullut matkan varrella kaikenlaisia huhuja. On selvitettävä pystytäänkö korjaamaan, ja korjataan mitä pystytään. Valmis tekemään lautakunnan jäsenenä mitä pystyy, mutta ennen kaikkea haluaa olla perillä missä mennään.
Läsnäolijoilla oli huolta myös siitä, onko mahdollista, että alue menetetään ja sille kaavoitetaan kerrostaloja. Tälläista huolta ei ole. Alue kaavoitettu puistoksi. Alue vuokrattu HKR:ltä, eikä vuokra ei ole suuri.

Signature BMX olisi periaatteessa valmis ottamaan puiston kunnostuksen hoitaakseen, mutta vastuukysymys on hankala. Työntekijät on sidottu pyörittämäänsä BMX pyöräkauppaan, eivätkä he pysty valvomaan rakentamista 8 tuntia päivässä. Signature on aikanaan rakentanut rampin palaneen Vertin puolikkaan yhteyteen. Tällöin he ovat antaneet kahden vuoden takuun levyille ja viiden vuoden takuun rakenteille. Käynyt viikoittain harrastusten lomassa tsekkaamassa, että kaikki on kunnossa. Valvonta on toiminut siis myös rakentajan toimesta. Signature BMX pystyisi tekemään kunnostustyöt, mutta firman kautta pyöritettävän toiminnan kustannukset tulisivat suht korkeiksi. Kaikille työntekijöille maksetaan Tes:n mukainen palkka ja liikevaihdosta myös arvonlisävero. Antti Huotari arvioi, että puiston kuntoon saattaminen vaatisi 3-4 hengen kuukauden työn ja kustannusarvio olisi n. 12-15 tuhatta euroa. Tästä ei jäisi vielä firmalle mitään. Ainoastaan vastuu, mikä onkin kaikkein ongelmallisin koko projektissa. Kuinka paljon rahaa kannattaa tuhlata pelkän vastuun takia? Tähän asti puistoa on rakennettu Samin, Pyryn ja Miikan toimesta, tällöin vastuu on ollut kaupungilla, koska työmiehet ovat olleet kaupungin palkkalistoilla. Työjälki on ollut hyvää. Pääkkönen vaati, että heidän rakentamansa obstaakkelit pitäisi avata ja katsoa kuinka rakennettu. Maailmassa ei ole yhtään skeittiparkkien ammattirakentajaa, joka olisi käynyt rakennusmestarikoulun, kaikki ovat itseoppineita. Antti totesi, että ei hänelläkään ei ole taitoa valvoa talonrakentamista, mutta skeittirampeista hän tietää kaiken, niin kuinka talonrakentaja kuvittelee osaavansa valvoa rampien rakentamista?

Turvallisuusnormit ovat olemassa, mutta niitä valvoo ihmiset. Millaisesta lakikirjasta pitää katsoa, miten asioiden kuuluisi olla? Pääkkösen asenne ja toimintamalli on aivan erilainen kuin puiston virallisen tarkastuksen syksyllä 2018 tehneen Pro Park Palvelut Oy:n raportti. Suvilahden betoniset rampit on rakentanut Rullalautaliitto, kuka on tarkastanut ne ja kuitannut asianmukaisiksi? Tullikirjurissa Stara on hoitanut kilpailutuksen ja rakentanut, rakennusvalvonta valvonut.

Kaikki ovat edelleen yhtä mieltä siitä, että nyt haetaan väliaikaisratkaisua Savelan skeittipuiston ongelmiin. Ei haluta sitä, että kenttä on tyhjä muutaman vuoden, koska ei ole rahaa, eikä suunnitelmaa tulevaisuudesta. Halutaan, että puistoa pystytään käyttämään koko ajan väliaikaisratkaisujen turvin. Kaikilla on yhteinen tavoite siinä, että lähivuosina koko puisto uusitaan, asfalttipinta uusitaan ja rakennetaan kaikkia käyttäjiä palveleva uusi uljaampi puisto. Antti Huotari on tehnyt hahmotelman tulevasta puistosta. Sen tilatarve on n. 1500–2000 neliötä ja kustannusarvio rakennusmateriaaleista riippuen 300–700.000 euroa. Hintaan vaikuttaa olennaisesti myös se, miten korkeita rakennelmia tehdään.

Tulevaisuus: Pyritään saamaan puisto liikuntapaikaksi. Riku ja Sami tekevät kunnostuksia tuntitöinä. Osallistuvasta budjetoinnista haetaan rahaa puiston kunnostukseen. Aikaisempina vuosina kunnostustyöt on tehty pääosin Lähiörahaston rahoilla. Tällä hetkellä on kustannustehokkainta, että itse puretaan ja kunnostetaan, ei Stara. Harkinnassa on valtuustoaloite ja muu suora vaikuttaminen. Puistoon halutaan asianmukainen tarkastus, kun rampit on korjattu.
Savelan skeittipuisto on niin iso, että nuorisopalveluiden omilla rahoilla sitä ei pystytä tulevaisuudessa pitämään kunnossa. Sen vuoksi tarvitaan yhteistyötä järjestöjen kanssa. Vastuukysymykset pitää selvittää aukottomasti. Yhdistykset tulevat olemaan mukana puiston pyörittämisessä ja avustusten hakemisessa. Mikko Vatkalla on käsitys, miten sopimukset tehdään ja millaisia sopimuksia tulee tehdä. Tässä vaiheessa kaikkien kaikki energia mennyt alueen tekohengitykseen. Mikko ja Heidi haluavat tavata kaikki yhdistykset, jotka ovat kiinnostuneita puiston toiminnasta. Tehdään sopimus, mitkä asiat ovat järjestöjen vastuulla, mitkä kaupungin. Yhdessä pohditaan, mitä vastuun ottaminen tarkoittaa, millaisia sopimuspapereita pitää allekirjoittaa.

Suorat sähköpostit Heidi Hållmanille tai Mikko Vatkalle, ketkä haluavat olla puiston toiminnassa mukana. Palaveriin pyritään saamaan mukaan myös liikuntapalveluiden Loikkanen tai joku muu asioista perillä oleva henkilö. Liikuntapaikkojen toiminta pyörii pitkälti talkoilla. Liikuntajärjestöissä on paljon jäseniä, skeittipuolen järjestöissä aktiivisia toimijoita on vähän. Yhdistyksiä pyöritetään vasemmalla kädellä, laaja avustusten hakurumba ei ole mahdollinen.

EU:n laatustandardi tilataan virastolle. Siinä on määritelty kaikki, mitä skeittipaikkojen rakentamisessa ja kunnostamisessa tulee ottaa huomioon. Mika Löfgrenilla oli kokouksessa jo tuo standardipaperi.
Puistossa on myös muuta toimintaa. Kahvilaa kehitetään nuorten toimesta osana Ruutitoimintaa. Puiston muuhun toimintaan tulee turvata riittävät henkilöstöresurssit esim. kahvilan kehittäminen, nuorten työllistäminen. Viime kesänä puistossa on ollut 15 kesätyöntekijää.

Malminkartanossa alamäkipyöräily-yhdistykselle on luovutettu alue, jota he saavat rakentaa, miten haluavat. Alue on aidattu ja annettu pelkästään heidän käyttöönsä. He vastaavat alueella kaikesta, mutta ulkopuolisilla ei ole alueelle mitään asiaa. Tämä konsepti ei toimi Savelassa, koska alue on kaikkien käytössä. Käyttäjiä tulee ympäri Suomea ja se toimii myös lapsiperheiden turistipaikkana. Vähänkin lajeista perillä olevat haluavat Helsingissä käydessään tulla katsomaan millainen paikka Savela on. Skeittaus on seuraavissa olympialaisissa olympialaji. Missä voi harjoitella? Tällä hetkellä Tallinnassa. Kelkkapuisto rakennetaan lähes olympiatason paikaksi.