Tutustu keskustelutilaisuuden muistioon

Pihlajanmäen nuorisopuiston Freestyle Parkin sulkemisesta järjestettiin infotilaisuus 8.10.2018. Tutustu tilaisuudesta tehtyyn muistioon.

Paikalla:
Helsingin kaupunki, nuorisopalvelut
Mikko Vatka
Lea Packalen
Heidi Hållman
Erkki Laukkanen

Mika Pääkkönen/Stara

Muistio:

Nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka avasi tilaisuuden ja kävi läpi infon pääsisällön: parkin sulkemisen huonoon kuntoon perustuen 24.9.2018 lukien. Tavoite on paitsi informaation jakaminen, myös harrastajien toiveiden kuuleminen. Päätökset tehtiin nopeasti ja valitettavasti kaikkea tarpeellista tietoa siitä, miten uusiminen tehdään ja miten se voidaan rahoittaa tai millä aikataululla asiassa voidaan edetä, ei valitettavasti vielä ole käytettävissä. Vatka kertoi, että tilanteeseen liittyen on saatu kannanottoja.

Vatka ja aluepäällikkö Hållman kertoivat, miksi parkin sulkemiseen jouduttiin näin nopeassa aikataulussa ja parkin käyttäjiä kuulematta.

Parkin tarkastuksessa mukana ollut Starab Mika Pääkkönen kertoo 2017 tehdystä tarkistuksesta, jonka johtopäätökset ja raportti eivät valitettavasti saavuttaneet nuorisopalveluiden toimijoita ja johtoa. Tässä tarkistuksessa on todettu, että puiston on hyvin huonossa kunnossa 21.9. 2018 tehdyssä tarkastusraportissa on myös käynyt ilmi, parkin varsin huono kunto. Vatka kertoo, että alkuperäiset rakenneratkaisut eivät täytä turvallisuussäädöksiä, lisäksi ramppien kunto ja maapohja ja alusta ovat ajan saatossa rapistunut, tehdyistä kunnostustoimista huolimatta. Nyt kunto on niin huono, että korjauksia ei kannata enää tehdä, vaan lähteä siitä, että huonokuntoiset rakenteet tulee purkaa ja rakentaa uudelleen. Näin on nyt, vaikka kuten toiminnanjohtaja Lea Packalen kertoo, parkkia on kunnostettu vuosittain.

Nyt ollaan päädytty siihen, että alueen aitaaminen tulee varsin kalliiksi, eikä kuitenkaan estä parkin käyttöä, joten parkki on purettava, kertoo Vatka. Vatka toteaa kuitenkin, että kaupungilla on tarpeen tuottaa kyseistä palvelua – nyt on selvitettävä, miten rakentamiseen ja myös kunnon ylläpitoon löydetään tarvittavat resurssit.

Mika Pääkkönen kertoo seuraavaksi tiettyjä asioita parkin kunnosta. Pintakorjaaminen ei ole järkevää, koska mm. rakenteet ovat mm. vettyneitä ja homeessa, jolloin kiinnitykset eivät enää pidä. Poikkeuksena tehdasvalmisteiset ramppirakenteet. Valitettavasti kaikissa kohteissa on tällä hetkellä ongelmia ja puutteita.

Paikan rakentamisesta Vatka kertoo, että lähiörahaston rahoituksella paikkaa on rakennettu ja kunnostettu. Tämä rahoitusmuoto ei ole enää käytettävissä, vaan rahat on ohjattu osallistuvan budjetoinnin rahoiksi. Tässä toimintamallissa rahoituksella tuetaan kaupunkilaisten ideoita. Rahoitusta voidaan etsiä myös liikuntapaikkojen rahoituksesta. Ennen tätä kaikkea tarvitaan kuitenkin rakentamisen kustannusarvio. Maapohja ei luultavasti sovellu betonirakentamiseen ilman pohjustamista. Rakentamisessa puhutaan aikaisintaan ensi vuodesta.

Käytiin läpi osallistuvan budjetoinnin toimintamallia. Tästä on tulossa kaupungilla lisäinfoa. Nyt mallista on tietoa jo kaupungin sivulla. Jaossa on 4,4 miljoonaa euroa. 12-vuotta täyttäneet helsinkiläiset voivat äänestää. Marraskuusta asti kerätään idoita, joista keväällä äänestetään. Rahat ovat käytettävissä vuonna 2019. Tämä on yksi tapa hakea parkille rahoitusta
Toinen keino on, että parkki määritellään liikuntapaikaksi. Myös kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan jäseniin voi olla yhteydessä. Kaupungin paikkojen kunnostamisesta vastaa viimekädessä kaupunki, vaikka palvelu ostettaisiin esimerkiksi yritykseltä tai muulta ulkopuoliselta toimijalta. Rahoitusta voi hakea myös useista suunnista. Kaupungin liikkumisohjelma on tässä puolellamme.

Parkin kävijämääriä on tutkittu vain siltä osalta, jotka on nuorisopalveluissa kohdattu. Nämä tilastot tulee koota pohjaksi.
Käytiin vilkasta keskustelua. Paikka on ainutlaatuinen, jolloin keskustelua tulisi saada aikaan kaupunkiosarahat ylittäen. Vatka lupasi viedä viestiä eteenpäin ja viestiä mikä tilanne on. Mikko Vatka lupasi myös teettää kustannusarvion uuden parkin rakentamisesta. Valtuutettuihin, virkamiehiin jne. voi kuka tahansa olla yhteydessä. Lisäksi on selvitettävä, mitä kaikkea tulisi tehdä. Asiasta tarvitaan kokonaissuunnitelma. Halutaanko olemassa olevat säilyttää vai rakentaa jotain kokonaan uutta. Dirtti ja vertti saadaan kuntoon, niitä ei tarvitse purkaa vaan ne voidaan kunnostaa.

Haluttiin myös varmistaa, että kaupungin edustajilla on tiedossa paikan ainutlaatuisuus ja se, että rahoituksen haussa tämäkin seikka tulee vahvasti huomioiduksi. Turvallisuus on kuitenkin sellainen asia, jossa kaupungin on julkisena toimijana normeja noudatettava. Osa parkeista on täyttänyt rakennusaikakohtaiset määräykset. Betonirakentaminen ei sovellu kaikkeen, vaan esim BMX- pyöräily vaatii vanerirakenteet. Ihmetystä herättää mm. se, että viestiä osan rampeista huonosta kunnosta on kyllä tuotu. Rahaa kaikkeen korjaamiseen ei kuitenkaan ole vuosien varrella löytynyt.

Packalen kävi läpi historiaa, jonka perusteella mm. tämä parkki on ollut nuorisopalveluissa – nuorten omaehtoisena toiminnan rakentamana. Nyt kannattaa ottaa oppia siitä, miten jatkossa huomioidaan varat myös kunnostukseen. Vatka totesi, että nyt tehdään kokonaissuunnitelma siitä, mitä voi korjata ja mikä on rakennettava uudelleen.
Miten viestitään asiasta laajemmin, tämä on tärkeä asia, kun käyttäjäkunta on pääkaupunkiseudulta ja laajemminkin.
Liikuntapalveluihin siirrolla päästäisiin liikuntapalveluiden rahoituksen piiriin.

Nyt on saatava aikaan kunnon suunnitelma yhdessä lajiliittojen ja asian harrastajien kanssa. Vatka vie asiaa eteenpäin kaupungin sisällä. Tarvitaan kaupungin sisältä yhteishenkilö, joka on yhteydessä lajiliittoihin ja harrastajiin, jotta yhteinen suunnitelma saadaan laadituksi.

Sisätila olisi suuri unelma. Kaupungin ylläpitämänä, pienellä pääsymaksulla. Kannattanee tehdä eritasoisia suunnitelmia kustannusarvioineen. Toisaalta tutkia nykyisen parkin uudiskehittämistä, toisaalta miettiä myös muita vaihtoehtoja. Myös useiden eri toimijoiden yhteinen sisätila voisi olla mahdollinen. Keskustelussa nousi esiin joitakin mahdollisia, harrastamisen sopivia tiloja.

Tarvitaan yhteistä keskustelua kaupungin ja harrastajien välillä sekä yhteinen nettialusta yhteisen kehittämissuunnan löytämiseksi. Nyt jo voitaisiin sopia jonkun porukan suunnittelutapaaminen. Tapaaminen voidaan sopia heti, kun tarvittavat lisätiedot on kaupungin osalta hankittu ja tiedetään, mitä voidaan säilyttää ja mitä tulee purkaa ja mitä korjaaminen maksaa. Vatka kertoo kuitenkin, että purkaminen on osan laitteista osalta välttämätöntä. Fakta on, että kaupungin julkisena toimijana on purettava turvattomiksi todetut rampit. Aitaamiseen rahaa ei kannata laittaa. Niin paljon puretaan, että aitaamista ei tarvita, vaan korjaamisella selvitään. Asfaltti voidaan paikata, jos rahaa löytyy. Uutta tehdään niin pian, kuin pystytään.
Toinen vaihe on sen selvittäminen, mitä parkin uudisrakentaminen alueelle maksaisi.

Kolmantena vaiheena voidaan selvittää myös sisätilojen rakentamisen kustannukset ja mahdollisuudet.
Parin kolmen viikon päästä kaupungilta kutsutaan seuraavaan tapaamiseen. Seuraava tapaaminen voisi olla esim. Pihliksen nuorisotalolla. Yhdistykset myös voivat myös yli lajirajojen yhdistää voimiaan.